Oudenbosch, maart 2015

 

 

 

Middels deze brief willen wij u op de hoogte stellen van het feit dat de 39e Avond Wandel 4daagse plaats gaat vinden van maandag 1 t/m donderdag 4 juni 2015.

 

Evenals andere jaren is deelname bij voorinschrijving voor onze leden gratis, niet-leden betalen € 3,--. Als u gebruik wilt maken van de na-inschrijving dan kost dit € 3,50.

 

Wilt u met uw vereniging of school deelnemen dan kunt u alvast een lijst opstellen met de volgende gegevens: voorletters & naam, aantal te lopen kilometers, wel/geen lid én voor de hoeveelste keer er wordt meegelopen. U mag ook gebruik maken van het bijgevoegde bestand.

 

Lever deze, met het juiste bedrag aan voorinschrijvingskosten, in:

- op vrijdag 29 mei a.s. tussen 18.00 en 20.00 uur bij het Sportcafé De Beuk, aan de Beukenlaan, of:

- bij Marlotte Schoorlemmer (coördinator): Sparrenstraat 34 (graag wel even van te voren bellen: 0165 – 75 27 65).

De deelnemerskaarten kunnen dan tijdens de voorinschrijvingstijden worden opgehaald.

 

Verder worden de vertrektijden niet gewijzigd, maar de routes wel enigszins! Voor meer informatie kunt u zich wenden tot ondergetekende.

 

Wilt u ook dit jaar (weer) uw medewerking verlenen aan een goed verloop van deze 39e wandel 4-daagse van Oudenbosch?

 

Bij voorbaat hartelijk dank,

en met vriendelijke groet,

 

 

 

Marlotte Schoorlemmer

Coördinator

De Beukmiles

Op 11 september is het Puntenplan omgedoopt tot de Beukmiles.

Lees verder >>

Het Puntenplan

Het bestuur van HV de Beuk heeft besloten om vanaf 1 juli 2017 te gaan werken met een plan waarin zij punten aan haar leden en vrijwilligers toekennen voor iets wat de leden en vrijwilligers hebben gedaan.

Lees verder >>

De sponsoren

Dit nieuwsbericht is gericht aan de leden.

Lees verder >>