Inleiding

Het roer moet zachtjes gedraaid gaan worden. Dit kan niet van vandaag op morgen en dit kan ook niet door een aantal "frisse" krachten in het bestuur neer te zetten. Nee, dit kan alleen als we er met elkaar, de Leden en de Supporters, aan gaan werken.

Er zijn op dit moment een paar aandachtspunten waar in de komende periode aan gesleuteld wordt. HV de Beuk, van en voor de leden

Twee van deze aandachtspunten worden hieronder kort omschreven.

Scheidsrechters

In het seizoen 2016-2017 had HV de Beuk een zestal teams in de competitie. Hiervoor moest 1 uitfluitende scheidsrechter worden geleverd en wekelijks een vijftal "thuisfluiters".

Het seizoen 2017-2018 geeft voorlopig een zevental teams. Hiervoor moet nog steeds "slechts" 1 uitfluitende scheidsrechter beschikbaar zijn. Thuis wordt de nood echter iets groter, zowel het Dames team als de beide A-Jeugd teams gaan een scheidsrechter verlangen met de juiste gevolgde cursus. En daarnaast zijn er nog scheidsrechters nodig voor de wedstrijden van de D-, E- en F-Jeugd.

In het afgelopen seizoen heeft Arnold naast de uitwedstrijden ook vele thuiswedstrijden gefloten. Hierin moet hij verlicht worden, zodat we nog lang van hem kunnen genieten als vrijwilliger. Wél is heel positief om te zien dat bij de oudste jeugd al een aantal leden heeft gefloten bij de jeugd. Voor zij die al gefloten hebben, is het natuurlijk leuk als ook andere leden hierbij gaan helpen.

Voor dit aandachtspunt wordt een projectgroep opgezet met Harold van Hoof, ??DS??, ??jeugd??. Het uiteindelijke doel van het project is om enerzijds meer gekwalificeerde scheidsrechters te hebben en anderzijds om bij de jeugdwedstrijden voldoende roulatie te kunnen aanbrengen.

Verliezen

In de afgelopen jaren is de vereniging jaarlijks financieel in het negatieve geëindigd. Hierdoor is de buffer die we in het verleden hebben opgebouwd afgenomen. Dit zorgt nog niet voor onrust, omdat er nog enige reserve is, máár er moet wel echt iets gebeuren. De komende jaren zou het fijn zijn als we de negatieve koers kunnen veranderen naar lichte positieve uitkomsten. Wat uiteindelijk weer resulteert in het op gelijke koers houden van de contributie (mits de NHV geen excessieve veranderingen doorvoert). 

Voor dit aandachtspunt is één van de beste oplossingen dat we als vereniging, als leden, als supporters, wat sponsoren aan ons kunnen binden. En nee, dat kan nooit teveel zijn. Het sponsorbeleid heeft een tijd op een heel laag pitje gestaan, omdat we er de vrijwilligers niet voor hadden. Nú willen we het nieuw leven in blazen.

Voor dit aandachtspunt wordt een commissie neergezet onder leiding van Remco Janssens, met extra leden ?? ??, én ??jeugd??. De eerste contouren van deze opzet zijn al gemaakt en zeer binnenkort zal vanuit het bestuur óf de commissie daar meer informatie over volgen.

 

Tot slot

Naast deze 2 zeer belangrijke aandachtspunten zijn er natuurlijk nog veel meer aandachtspunten waar we in de komende tijd mee aan de slag gaan. Zo zijn we onder andere altijd nog op zoek naar iemand die een activiteit wil regelen, die graag coacht, die ervaring heeft als handballer en graag training geeft, iemand die leuke ideeën heeft om de vereniging vooruit te helpen. Eigenlijk zijn we op zoek naar jullie allemaal en wat jullie kunnen en willen toevoegen aan de vereniging.

Mocht je eens willen sparren over hoe jij onze vereniging nog sterker kan maken, laat het mij weten. Spreek me aan of mail me op voorzitter@hvdebeuk.nl.

Alvast dank,

 

Daniel   

De Beukmiles

Op 11 september is het Puntenplan omgedoopt tot de Beukmiles.

Lees verder >>

Het Puntenplan

Het bestuur van HV de Beuk heeft besloten om vanaf 1 juli 2017 te gaan werken met een plan waarin zij punten aan haar leden en vrijwilligers toekennen voor iets wat de leden en vrijwilligers hebben gedaan.

Lees verder >>

De sponsoren

Dit nieuwsbericht is gericht aan de leden.

Lees verder >>